hu +36 1-451 8913 / ‪+36 1-451 8915 H-1024 Budapest | Lövőház u. 30.
HU | DE | EN
hu +36 1-451 8913 / ‪+36 1-451 8915 H-1024 Budapest | Lövőház u. 30.
HU | DE | EN

Újranyitják a nagysikerű VNT-2020 támogatási programot

A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára.

I. A támogatást igénylők köre

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság (egyes ágazatok nem vehetnek részt a támogatásban)

II. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.

III. Pályázati feltételek

1. A Pályázó a pályázatában

  • nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
  • igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
  • nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
  • nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
  • nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

IV. Támogatott tevékenység és a támogatás mértéke

1. Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint kedvezményezett a támogató okiratban kötelezettséget vállal, hogy

  • a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig fenntartja;
  • 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

2. A támogatás mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  • nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás: a beruházás értékének 30%a
  • nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás: beruházás értékének 40%-a
  • nettó 500.000 euró feletti beruházás: a beruházás értékének 50%-a, de maximum 800.000 euró

V. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor.

További kérdés esetén, keressen bizalommal az elérhetőségeink bármelyikén!